Algemene voorwaarden Facebook actie

Bekijk het totale aanbod

Algemene voorwaarden Facebook actie

Algemene actievoorwaarden van KantoorinEnschede.nl

Facebook actie “Win toegangskaarten voor het Rijksmuseum Twenthe”.

Actie loopt van dinsdag 6 december 2016 tot en met dinsdag 20 december 2016.

Uit alle reacties wordt één winnaar geloot. De winnaar ontvangt twee toegangskaarten voor het Rijksmuseum Twenthe, inclusief koffie met iets lekkers voor twee personen.

Deelname aan deze actie is mogelijk via de Facebookpagina van KantoorinEnschede.nl.

KantoorinEnschede.nl behoudt zich het recht voor om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan KantoorinEnschede.nl om hun namen en/of foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie.

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door KantoorinEnschede.nl. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan niet worden geruild of uitbetaald in contanten. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan KantoorinEnschede.nl.

KantoorinEnschede.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.

KantoorinEnschede.nl, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

KantoorinEnschede.nl is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. KantoorinEnschede.nl verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Deze actie/promotie is op geen enkele manier verbonden aan Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die wordt verstrekt door mee te doen aan de actie wordt dan ook niet verstrekt aan Facebook maar aan KantoorinEnschede.nl.

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

Aldus opgemaakt te Enschede op 6 december 2016.